AUTOR:     Bartosz Broda
AFILIACJA: Politechnika Wrocławska
TYTUŁ:     Uczenie nienadzorowane w wydobywaniu znaczeń leksykalnych słów 

STRESZCZENIE:

Podczas wystąpienia zostanie omówiony problem ujednoznaczniania
znaczeń leksykalnych słów (UZL, ang. Word Sense Disambiguation) w
kontekście nienadzorowanych metod maszynowego uczenia i metod
wykorzystujących słaby nadzór człowieka.

W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie problem
ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych słów: jego geneza,
zastosowania, problemy z istniejącymi podejściami. Zostaną
przedstawione najważniejsze podejścia do UZL, ich główne wady i
zalety.

W drugiej części wystąpienia zostanie omówiona autorska metoda UZL o
nazwie LexCSD (ang. Lexicographer Controlled Srmi-automatic
Disambiguation).  Metoda ta reprezentuje podejście nienadzorowane do
UZL. W szczegółach zostaną opisane nowatorskie elementy metody:
zaproponowane rozwiązanie problemu szacowania liczby znaczeń słów,
automatycznej metody wyboru algorytmu grupowania oraz wyboru
reprezentatywnych przykładów użycia dla automatycznie wydobytch
znaczeń słów.