AUTOR:     Piotr Przybyła
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     RAFAEL – odpowiadanie na pytania w języku polskim

STRESZCZENIE:

W ramach referatu zostanie przedstawiony problem odpowiadania na
pytania (ang. question answering, QA). Zadanie to polega na
wykorzystaniu narzędzi językowych w celu umożliwienia użytkownikowi
porozumiewania się z systemem komputerowym w jego języku naturalnym.

Na początek precyzyjnie zdefiniujemy zadanie, tj. bazę wiedzy (korpus
Wikipedii), testowy zbiór pytań (z teleturnieju „Jeden z dziesięciu”)
oraz zasady oceniania odpowiedzi, co pozwoli skupić się na kluczowym
problemie, czyli analizie języka naturalnego. Następnie omówiony
zostanie schemat architektoniczny wspólny dla większości rozwiązań ze
szczególnym uwzględnieniem jego elementów zależnych od języka.

W ostatniej części przedstawię część implementacji polskiego systemu
RAFAEL, tj. analizator pytań. Jego celem jest wywnioskowanie z pytania
informacji dwojakiego rodzaju: typu bytu oczekiwanego jako odpowiedź
oraz zapytania do indeksu służącego wydobyciu dokumentów potencjalnie
zawierających odpowiedź. Do tego problemu stosuje się kilka technik -
większość z nich została zaimplementowana i przebadana w środowisku
testowym, czego rezultaty zaprezentuję.