AUTOR:     Katarzyna Krasnowska, Witold Kieraś
AFILIACJA: IPI PAN, IJP UW
TYTUŁ:     Bank częściowo ujednoznacznionych struktur LFG

STRESZCZENIE:

W referacie zostanie przedstawiony powstający właśnie nowy zasób –
bank częściowo ujednoznacznionych struktur LFG. Opiszemy stosowaną
przez nas metodę wyboru analiz gramatyki POLFIE zgodnych z drzewami z
banku drzew składnikowych Składnica. Przedstawimy przykłady różnic
pomiędzy POLFIE a GFJP, które należało uwzględnić w tym
zadaniu. Zaprezentujemy również pierwsze wyniki dotyczące skuteczności
naszej metody: poprawności wyboru struktur LFG i stopnia ograniczenia
w ten sposób liczby rozbiorów.