AUTOR:     Dominika Pawlik, Aleksander Zabłocki, Bartosz Zaborowski
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Wstępna wersja języka zapytań w nowym Poliqarpie

STRESZCZENIE:

W ramach referatu przedstawimy kluczowe elementy projektowanego języka
zapytań nowej wersji systemu Poliqarp. Zmiany w języku oraz w
opisywanym przezeń modelu danych wynikają z planowanego poszerzenia
funkcjonalności systemu (o obsługę wielowarstwowej anotacji
składniowej i semantycznej) oraz potencjalnego uogólnienia formatu
danych wejściowych (na inne korpusy niż NKJP).

W naszym wystąpieniu skupimy się na przedstawieniu siły wyrazu
proponowanego języka poprzez opisanie jego podstawowych
konstrukcji. Pominiemy natomiast liczne elementy 'lukru
syntaktycznego' opracowanego w celu uproszczenia zapytań i/lub
zapewnienia zgodności ze starszymi językami zapytań.