AUTOR:     Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Znakowanie semantyczne Składnicy jednostkami Słowosieci za pośrednictwem programu Semantikon

STRESZCZENIE:

Podczas referatu przedstawimy zasady przyjęte w procesie znakowania
semantycznego Składnicy Frazowej. Największy nacisk położymy na
sytuacje trudne, czyli przede wszystkim:
• użycia metaforyczne i metonimiczne,
• wyrażenia wieloczłonowe,
• znakowanie wyrazów, dla których brak jest adekwatnych jednostek.