AUTOR:     Aleksander Wawer
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     O związkach między wyrażeniami i przedmiotami opinii. Korpusy oraz wstępne eksperymenty

STRESZCZENIE:

Wystąpienie dotyczyć będzie wstępnych badań nad związkami składniowymi
między słowami przenoszącymi opinie (wydźwięk, sentiment) a atrybutami
opinii (opinion attributes, targets) w języku polskim. Omówione
zostaną krótko podstawowe dla tej pracy zasoby, czyli leksykony
wydźwięku i atrybutów, oraz kolekcja dokumentów. Przedstawione zostaną
wyniki eksperymentów z wykorzystaniem parsera zależnościowego i
parsowania powierzchniowego.