AUTOR:     Mateusz Kopeć
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Automatyczne wykrywanie podmiotu zerowego

STRESZCZENIE:

W ramach referatu opiszę pierwsze eksperymenty dotyczące wykrywania
podmiotu zerowgo w języku polskim. Uzasadnię potrzebę stworzenia
narzędzia wykonującego to zadanie jako wstępny etap do analizy
koreferencji. Zaprezentuję sposób dojścia do rozwiązania oraz
trudniejsze przypadki. Referat nie poruszy tematu anafory, jedynie
temat wykrywania braku podmiotu.