AUTOR:     Marcin Woliński
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Morfeusz Reaktywacja

STRESZCZENIE:

Morfeusz jest analizatorem morfologicznym (fleksyjnym) dla języka
polskiego.  Program i dwa warianty słownika fleksyjnego (SGJP i
Polimorf) jest udostępniany na dwuklauzulowej licencji BSD.

W referacie przedstawię wynik kończących się prac nad reimplementacją
analizatora.  Mająca już 10 lat wersja dotychczasowa dojrzała do
odświeżenia technologicznego.  Wprowadzone przy tej okazji nowości
obejmują: (po raz pierwszy udostępniony oficjalnie) moduł generujący
formy kompatybilny z analizatorem; możliwość interwencji w słownik
programu; wzbogacone opcje przetwarzania (w szczególności kwestia
wrażliwości na wielkie litery); pewne zmiany w systemie znaczników;
rozpoznawanie prostych formacji prefiksalnych.