AUTOR:     Robert Wołosz
AFILIACJA: Uniwersytet w Pécsu
TYTUŁ:     Automatycznie wspomagane badanie struktur czasownikowych

STRESZCZENIE:

Omówiony zostanie sposób automatycznie wspomaganego wyszukiwania
najbardziej charakterystycznych (nie najczęstszych) walencji oraz ich
realizacji. Wyniki badań oparte są na analizie ok. 250 milionów zdań.