AUTOR:     Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz, Natalia Kocyba
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty

STRESZCZENIE:

Tematem referatu jest projekt rozbudowy słownika walencyjnego Walenty
o poziom semantyczny.

Zostanie przedstawiona procedura opisu hasła słownikowego, które
zostanie rozbite na jednostki leksykalne (tożsame z jednostkami
leksykalnymi ze Słowosieci). Następnie każdej jednostce leksyklanej
zostanie przypisana jedna rama semantyczne, czyli lista par, w skład
których wchodzi rola semantyczna i preferencje selekcyjne. Wyjaśnimy,
co to jest rola semantyczne oraz czym są preferencje selekcyjne.
Chciałybyśmy poddać pod dyskusję układ ról semantycznych, który
przyjęłyśmy za punkt wyjścia.