AUTOR:   Maciej Ogrodniczuk, Arkadiusz Cacko, Krzysztof Kasianiuk,
      Mateusz Kopeć, Aleksander Wawer
AFILIACJA: IPI PAN / Collegium Civitas
TYTUŁ:   Dziś u MO Kura i Miś,
      czyli o analizie polskich tweetów politycznych 

STRESZCZENIE:

Podczas wystąpienia przedstawimy wyniki polskiej części zakończonego w
październiku 2014 r. projektu europejskiego TrendMiner, którego
głównym tematem była wielkoskalowa analiza strumieni danych w czasie
rzeczywistym. Głównym zadaniem realizowanym w IPI PAN było
przetwarzanie lingwistyczno-informatyczne polskich danych
społecznościowych z dziedziny polityki na przykładzie krótkich
komunikatów Twittera, omówimy zatem ich specyfikę, zaprezentujemy
łańcuch gromadzenia i przetwarzania tweetów, ich wizualizację oraz
powstałe zasoby pomocnicze – polską ontologię polityczną (obejmującą
okres od roku 1989 do chwili obecnej) oraz narzędzia do analizy
sentymentu.