AUTOR:     Katarzyna Krasnowska
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Automatyczne rozstrzyganie problemu podłączenia frazy przyimkowej
           w języku polskim 

STRESZCZENIE:

Referat będzie dotyczył eksperymentów z metodami automatycznego
rozstrzygania problemu wyboru właściwego nadrzędnika dla frazy
przyimkowej (ang. PP attachment) dla języka polskiego. Omówione
zostaną dwa zestawy danych uczących: uzyskany z NKJP oraz z ręcznie
anotowanych drzew zależnościowych. Przedstawione będą różne testowane
metody rozstrzygania problemu, w tym warianty rozszerzone o informacje
ze Słowosieci.