AUTOR:     Piotr Przybyła
AFILIACJA: IPI PAN
TYTUŁ:     Odpowiadanie na pytania z użyciem automatycznie zgromadzonej bazy pojęć

STRESZCZENIE:

W trakcie referatu przedstawiony zostanie RAFAEL, czyli system
odpowiadający na pytania w języku naturalnym (tj. polskim) na
podstawie bazy tekstów. W odróżnieniu od większości tego typu
rozwiązań, RAFAEL odpowiada nie tylko wskazując odpowiedni dokument i
zdanie, ale także podając samą odpowiedź (np. nazwisko osoby, nazwę
miejsca czy przedmiotu). Aby było to możliwe, wymagany jest moduł
rozpoznawania nazw, odnajdujący w tekście wszystkie wzmianki bytów
zgodnych z pytaniem. Powszechnie stosowane tu rozpoznawanie nazw
własnych (NER) wzbogacono o nowe podejście, czyli głębokie
rozpoznawanie nazw (DeepER), dzięki któremu system może odpowiadać na
pytania leżące poza kategoriami NER, np. o zwierzęta, urządzenia,
związki chemiczne itd. Pokażę także, jak na podstawie definicji
encyklopedycznych automatycznie zbudować niezbędną do tego celu bazę
zawierającą ponad 800,000 bytów opisanych przez ich nazwy i synsety
WordNet. Na koniec przedstawię wyniki ewaluacji polegającej na
odpowiadaniu na pytania z teleturnieju "Jeden z dziesięciu" na
podstawie polskiej Wikipedii.