AUTOR:     Aleksander Smywiński-Pohl
AFILIACJA: Uniwersytet Jagielloński
TYTUŁ:     Zastosowanie Wikipedii w przetwarzaniu języka naturalnego

STRESZCZENIE:

W prezentacji przedstawionych zostanie kilka zagadnień dotyczących
wykorzystania angielskiej oraz polskiej Wikipedii w zadaniach
związanych z analizą semantyczną języków naturalnych. Na wstępie
pokazane zostaną badania oraz projekty bazujące na Wikipedii, które
istotne są z punktu widzenia analizy językowej. W szczególności
przedstawione zostaną projekty DBpedia oraz Wikidata, które stanowią
niezwykle cenne zasoby w wielu problemach związanych z przetwarzaniem
języka. Następnie omówione zostanie zagadnienie klasyfikacji artykułów
angielskiej oraz polskiej Wikipedii względem zewnętrznych systemów
klasyfikacyjnych, w szczególności ontologii Cyc. W tym kontekście
omówione zostanie ogólnodostępne narzędzie cycloped.io, powstałe w
ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczo-Hutniczej oraz firm Techmo i Structured Dynamics. W końcowej
części prezentacji omówione zostanie zastosowanie Wikipedii oraz
DBpedii w następujących problemach z zakresu ekstrakcji informacji:
rozpoznawaniu oraz semantycznym znakowaniu jednostek nazewniczych oraz
rozpoznawaniu relacji semantycznych.