Simpler version

Spojrzenie z oddali,

czyli stylometria wielkoskalowa

.

Maciej Eder

.

Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

Stylometria wielkoskalowa

Mapa literatury łacińskiej

Podstawowe pojęcia

Atrybucja autorska

Od atrybucji do stylometrii

Od stylometrii do teorii sieci

Nie tylko najbliżsi sąsiedzi!

Ślady chronologii?

Jaki miał wpływ Cyceron?

Wnioski

Epilog

Stylometria wielkoskalowa? Czyżby?

150 tekstów łacińskich (12Mb)

100 typowych powieści (100Mb)

1,000 książek (1Gb)

100,000 książek (100Gb)

30,000,000 książek

131,000,000 książek