Errata do książki Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego

gdziejestpowinno być
s.xiv, w.11 Simowovi Simowowi
s.6, w.18 Grochowski 2001 Grocholewski 2001
s.20, w.11-12 Prawodopodobnie Prawdopodobnie
s.120, przypis 5 to ciąg <s> to s
s.123, w.-4 dyzjunkcji dysjunkcji
s.217, w.3 gdy zachodzi (10.2) gdy nie zachodzi (10.2)
s.266, w.26-27 Grochowski, M. (2001)... Grocholewski, S. (2001). Statystyczne podstawy systemu ARM dla języka polskiego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań. (Cytowane na str.6.)


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last Modified: Wed Mar 11 19:19:13 CET 2009

AP