ICS PAS

Zespół Inżynierii Lingwistycznej


Adam Przepiórkowski

Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiegoNiniejsza strona poświęcona jest informacjom o zasobach opisanych w monografii: Adam Przepiórkowski, 2008, Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.

Zobacz:

Książkę można kupić w księgarni internetowej lideria.pl.

Uwaga: errata.


Poliqarp

Style XSLT

Style XSLT umieszczone w dodatku C:

Spejd

Strona systemu Spejd to http://nlp.ipipan.waw.pl/Spejd/. W monografii opisany został formalizm zgodny z wersją 0.43 systemu.

Gramatyka powierzchniowa

Wersja gramatyki wykorzystana do wydobywania informacji walencyjnych opisana w monografii. Uwaga: Nie jest celem pracy prezentacja pełnej czy też w jakimkolwiek sensie ostatecznej gramatyki języka polskiego. Gramatyka powierzchniowa przedstawiona w niniejszym rozdziale jest gramatyką roboczą, nadal rozwijaną... Ponadto gramatyka opisana w niniejszym rozdziale nie ma być gramatyką uniwersalną, wielokrotnego wykorzystania, lecz tworzona jest z myślą o konkretnym zastosowaniu, a mianowicie w zadaniu ekstrakcji informacji walencyjnych z korpusów (str.144 monografii, rozdz.8).

Gramatykę udostępniam jedynie w celu zilustrowania formalizmu Spejd i pokazania, że nawet tak prosta i niesystematyczna gramatyka powierzchniowa, stworzona stosunkowo niewielkim nakładem sił i pod bardzo wieloma względami niedopracowana, może w zadaniu wydobywania informacji walencyjnych posłużyć do uzyskania wyników porównywalnych do gramatyki głębokiej tworzonej na przestrzeni ponad 30 lat.

Części gramatyki odpowiadające punktom 8.3.-8.8.:

Cała gramatyka, z powtórzonymi regułami z części grupy.sr i koda.sr: rules.sr.

Plik konfiguracyjny zawarty w dodatku B: rules.cfg.

Wszystkie wymienione w tym punkcie pliki (gramatyka i plik konfiguracyjny) są udostępnione na licencji GPL w wersji 3.0.

Słownik walencyjny

Trzy automatycznie uzyskane słowniki walencyjne odpowiadające trzem kolumnom Tabeli 10.14 na str.227 monografii:

Powyższe słowniki walencyjne są udostępnione na licencji GPL w wersji 3.0.


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Last Modified: Fri Aug 24 12:50:29 CEST 2012

AP