O  inherentnej liczbie mnogiej liczebników ĆWIERĆ, PÓŁ i PÓŁTORA

Adam Przepiórkowski

In: Poradnik Językowy vol. 9, pp.78-87. 2006.


Electronically available formats (a pre-proof, unformatted version):


BibTeX entry:

@string{porj =  "Poradnik Językowy"}
@article{prze:06b,
 author =    "Adam Przepiórkowski",
 title =    "O~inherentnej liczbie mnogiej liczebników
         \textsc{ćwierć}, \textsc{pół} i~\textsc{półtora}",
 journal =   porj,
 volume =    9,
 pages =    "78--87",
 year =     2006}

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Creation Date: Wednesday, May 16, 2006
Last Modified: Thu Jan 24 12:33:29 CET 2008
AP