English Version wersja polska


IPI PAN

Zespół Inżynierii Lingwistycznej

Seminarium Przetwarzanie języka naturalnego


Uwaga: nowy adres niniejszej strony to: http://zil.ipipan.waw.pl/seminarium.

Informację o referatach wygłoszonych w poprzednich latach można znaleźć tutaj.


Strona główna Zespołu Inżynierii Lingwistycznej.


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Strona utworzona: czwartek, 19 października 2000
(Last Modified: Monday, 28 September 2015)

Strona administrowana przez AP.