English Version wersja polska


ICS PAS

Zespół Inżynierii Lingwistycznej

Seminarium Przetwarzanie języka naturalnego w przeszłości (2000-2014)


11 grudnia 2000
Paweł Karnowski (GK ILS, Universität Tübingen, Niemcy)
Morfologia skończono-stanowa języka polskiego
12 grudnia 2000
Korpus języka polskiego PWN
20 grudnia 2000
Agata Savary (Université Paris 7)
Słowniki elektroniczne angielskich słów złożonych: metody i zastosowania
8 stycznia 2001
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Agnieszka Lenko-Szymanska, Stanisław Roszkowski, Krzysztof Kredens, Jacek Waliński, Rafał Uzar (PELCRA, Uniwersytet Łódzki)
Tworzenie dużych korpusów językowych na przykładzie projektu PELCRA
15 stycznia 2001
Wiesław Lubaszewski (Grupa Lingwistyki Komputerowej, AGH, Kraków)
Maszynowy słownik fleksyjny języka polskiego
15 stycznia 2001
Robert Wołosz (Katedra Filologii Słowianskich, Uniwersytet w Pécsu, Węgry)
Nowe polskie narzędzia językowe
19 lutego 2001
Ryszard Gubrynowicz (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa)
Akustyczno-fonetyczne podstawy analizy, syntezy i rozpoznawania mowy
26 lutego 2001
Damir Cavar i Alexander Geyken (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Niemcy)
Digital Dictionary of the 20th Century German Language
19 marca 2001
Komputerowa emulacja kompetencji językowej w zakresie języka polskiego
2 kwietnia 2001
Systemy syntezy mowy
9 kwietnia 2001
Sebastian Cichosz, Cezary Dołęga, Tomasz Truderung (Neurosoft Sp. z o.o.)
Neurosoft Gram (prezentacja PPT + HTML)
23 kwietnia 2001
Wstępna analiza tekstu w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG
21 maja 2001
Piotr Pisarek (Grupa Lingwistyki Komputerowej, AGH, Kraków)
Analizator morfologiczny dla języka polskiego
28 maja 2001
Michał Korzycki (Grupa Lingwistyki Komputerowej, AGH, Kraków)
Tokenizer tekstu polskiego
11 czerwca 2001
Dariusz Kogut (Politechnika Warszawska i CERN, Szwajcaria)
Dostęp w języku naturalnym w systemie wyszukiwania informacji: Projekt TORCH
18 czerwca 2001
Tomasz Obrębski (Politechnika Poznanska)
Analiza składniowa języka polskiego z wykorzystaniem gramatyk zależnościowych
25 czerwca 2001
Jan Daciuk (Uniwersytet w Groningen, Holandia)
Komputerowe wspomaganie rozbudowy słownika morfologicznego
16 stycznia 2002 (środa), godz. 11.00, Instytut Romanistyki UW, ul. Oboźna 8, sala 5
Krzysztof Bogacki (Instytut Romanistyki UW) i Katarzyna Głowińska
Tłumaczenie maszynowe w projekcie MATCHPAD
18 stycznia 2002
Rafał Górski i Beata Chachulska (Instytut Języka Polskiego PAN)
Korpus Krakowski. Projekt, historia i plany
25 stycznia 2002
Tomasz Obrębski (Katedra Automatyki, Robotyki i Informatyki, Politechnika Poznańska)
Automatyczna analiza składniowa języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki zależnościowej
15 lutego 2002
Przemysław Kaszubski (Instytut Filologii Angielskiej UAM)
Problem wąskiego gardła w korpusowych badaniach leksykalnych
22 lutego 2002
Agata Savary (Systran)
Metodologia tłumaczenia maszynowego nowej generacji w firmie Systran -- projekt MATCHPAD
15 marca 2002
Marcin Woliński (IPI PAN)
Analizator morfologiczny Morfeusz
22 marca 2002
Maciej Karpiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Intonacyjna baza danych dla języka polskiego (PoInt)
29 marca 2002
Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Kompozycyjne podejście do anafory i referencji na gruncie semantyki dynamicznej
5 kwietnia 2002
Prototyp systemu tłumaczenia maszynowego w projekcie KANT
10 maja 2002
Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Metody maszynowego uczenia się wykorzystywane w tagowaniu
14 czerwca 2002
Tadeusz Piotrowski (Uniwersytet Opolski)
Wykorzystanie korpusów w praktyce
25 października 2002
Joanna Rabiega-Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski)
Automatyczna analiza i synteza derywacyjna tekstu polskiego (prezentacja PPT)
15 listopada 2002
Krzysztof Jassem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Demonstracja systemu tłumaczenia automatycznego POLENG
29 listopada 2002
Beata Trawiński (Universität Tübingen)
Implementacja gramatyk HPSG w systemie TRALE (prezentacja PDF)
20 grudnia 2002, 12.00
Cezary Dołęga (Neurosoft Sp. z o.o.)
Co w prawie piszczy -- Neurolex (prezentacja PPT)
20 grudnia 2002
Javelin: system odpowiadający na pytania (prezentacja PPT)
10 stycznia 2003
Jakub Piskorski (DFKI)
SProUT - Shallow Processing with Unification and Typed Feature Structures (prezentacja PPT)
14 lutego 2003
Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Kompozycyjny opis semantyki polskich fraz nominalnych w oparciu o metody semantyki dynamicznej (prezentacja PDF)
21 lutego 2003
Marek Łabuzek (Techland i Politechnika Wrocławska) i Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Zastosowanie metod inżynierii języka w konstrukcji systemu MT przy ograniczonych zasobach
7 marca 2003
Gramatyka komunikacyjna
11 kwietnia 2003
Michał Rudolf (Uniwersytet Warszawski)
Automatyczna segmentacja tekstu polskiego na wypowiedzenia
30 maja 2003
Szymon Jessa (Politechnika Gdańska)
Rozumienie języka naturalnego w systemie Denise 5
13 czerwca 2003
Marek Łabuzek (Politechnika Wrocławska)
Modelowanie znaczenia opisów rzeczywistości i jego wykorzystanie do wspomagania procesu tworzenia dokumentacji w języku UML
22 września 2003
Patrick Caudal (Université Paris 7)
A formal treatment of aspectual viewpoint
6 października 2003
Jakub Piskorski (DFKI)
SProUT — Zestaw wielojęzycznych narzędzi do konstrukcji systemów ekstrakcji informacji i powierzchniowej analizy lingwistycznej (prezentacja PowerPoint)
20 października 2003
O algorytmach grupowania wyników z wyszukiwarek internetowych i propozycjach ich ulepszenia z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej (prezentacja PDF)
24 listopada 2003
Marek Gajęcki (Grupa Lingwistyki Komputerowej, AGH, Kraków)
Automatyczna klasyfikacja rzeczowników do grup semantycznych na podstawie korpusu tekstów (prezentacja PowerPoint)
1 grudnia 2003
Jesse Tseng (Loria, Nancy)
HPSG for French: Implementation of the theory
2 grudnia 2003, 14.00
Logiczne podstawy rozkładu predykatowego tekstu
8 grudnia 2003
Daniéle Godard (CNRS i Université Paris 7, Paryż)
French Negative Dependency
12 stycznia 2004 (odwołane)
Gromadzenie oraz dopasowywanie polsko-angielskiego korpusu równoległego
26 stycznia 2003
Piotr Fuglewicz (TiP Sp. z o.o. )
Projekt TRUST -- ćwiczenie z syntezy technik podstawowych
23 lutego 2003, godz. 12.15
Agata Savary (Université de Tours)
Projekt PROLEX -- wielojęzyczna relacyjna baza danych nazw własnych z udziałem języka polskiego
15 marca 2003, godz. 12.15
Szymon Słodowicz (ZAS, Berlin)
Typologia kontroli a język polski
5 kwietnia 2004, godz. 12.15
Warsztaty nt. Constraint-Based Semantics:
Frank Richter (Universität Tübingen)
How to construct a descriptively adequate semantics in a constraint-based grammar formalism
Manfred Sailer (Universität Tübingen)
Local Semantics in HPSG 'Respectively' readings in LRS
(wszystkie referaty zostaną wygłoszone w języku angielskim)
19 kwietnia 2004, godz. 12.15
Aleksander Buczyński (Uniwersytet Warszawski)
Statystyczne metody wykrywania kolokacji
10 maja 2004, godz. 12.15
O podrzędnym mianowniku przyrzeczownikowym
14 czerwca 2004, godz. 12.15
Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
Korpus IPI PAN (wersja wstępna)
11 października 2004
Krzysztof Jassem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Klasyfikacja spójników polskich dla potrzeb przetwarzania komputerowego -- w oparciu m.in. o korpus IPI PAN (prezentacja PowerPoint)
25 października 2004
Anna Kupść (IPI PAN)
Wykorzystanie technik przetwarzania języka w systemach odpowiedzi na pytania (prezentacja PowerPoint)
8 listopada 2004
Łukasz Degórski (Uniwersytet Warszawski)
Wykorzystanie analizy morfologicznej do obsługi korpusów
22 listopada 2004
Anna Kupść, Małgorzata Marciniak (IPI PAN)
Ekstrakcja informacji z tekstów mammograficznych (prezentacja PDF)
29 listopada 2004 (referat w języku angielskim)
Marianne Desmets (CNRS/Paris X)
French Free Relative Phrases in HPSG
20 grudnia 2004 (referaty w języku angielskim)
12.00 Olivier Bonami (CNRS/Sorbonne-Paris IV)
French parenthetical adverbs in HPSG (prezentacja PDF)
13.00 Ekaterina Ovchinnikova (Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu)
Once more about syntactical and lexical disambiguation (prezentacja PDF)
14.00 Beata Trawiński (Universität Tübingen)
The Collection of Distributionally Idiosyncratic Items (prezentacja PDF)
10 stycznia 2005
Magdalena Wolska (Universität des Saarlandes)
Problemy interpretacji języka naturalnego w dialogowym systemie uczącym
31 stycznia 2005
Michał Dramiński i Krzysztof Ciesielski (IPI PAN)
Przetwarzanie dokumentów tekstowych w systemie Beatca
7 marca 2005
Nina Suszczańska (Politechnika Śląska, Gliwice)
Zastosowanie GS-modelu języka polskiego w kompleksowej analizie tekstów (prezentacja PowerPoint)
11 kwietnia 2005
Joanna Rączaszek-Leonardi, Bartosz Kruszyński (Uniwersytet Warszawski)
Wielowymiarowa przestrzeń semantyczna HAL jako narzędzie analizy korpusów języka polskiego (prezentacja PowerPoint)
18 kwietnia 2005
Urszula Truskolaska (Uniwersytet Warszawski)
Uwikłanie wyrażeń języka formalnego w struktury składniowe języka polskiego w tekstach matematycznych
25 kwietnia 2005 (referaty w języku angielskim)
12.00 Claire Gardent (CNRS/Loria, Nancy, Francja)
Generating and selecting grammatical paraphrases (prezentacja PDF)
13.00 Jesse Tseng (CNRS/Loria, Nancy, Francja) i Anna Kupść (IPI PANCNRS/Loria, Nancy, Francja)
An affixal analysis of Polish personal markings in HPSG
6 czerwca 2005 (referat w języku angielskim)
12.00 Frank Richter (Universität Tübingen)
E-learning in Linguistics: Developing and Teaching "Grammar Formalisms and Parsing"
21 listopada 2005
Anna Obrębska (Uniwersytet Łódzki)
Zastosowanie gramatyki komunikacyjnej w lingwistyce komputerowej
19 grudnia 2005, 14.00 (referat zostanie wygłoszony w języku polskim)
Marina Sokolova i Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
What we can learn from negotiation texts (prezentacja PDF)
9 stycznia 2006
Piotr Pęzik (Uniwersytet Łódzki)
Składowanie i przetwarzanie danych językowych w relacyjnej bazie danych - korpus PELCRA i MySQL (prezentacja PowerPoint)
20 lutego 2006
Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Prawo Zipfa. Próby objaśnień
17 marca 2006, 9.30 (referat w języku angielskim)
Jesse Tseng (CNRS/Loria, Nancy)
Generating French with the LKB (prezentacja PDF)
20 marca 2006, 12.00 (referat w języku angielskim)
Claire Gardent (CNRS/Loria, Nancy)
Extracting subcategorisation information from Maurice Gross' grammar lexicon (prezentacja PDF)
10 kwietnia 2006
Maciej Ogrodniczuk (Katedra Lingwistyki Formalnej, Wydział Neofilologii UW)
Zmiany w gramatyce Świdzińskiego w kontekście weryfikacji korpusu wypowiedników
19 kwietnia 2006, środa
Warsztaty nt. walencji, kolokacji i korpusów:
10.00 Roland Meyer (Universität Regensburg)
Argument Structure from a Diachronic Corpus-based Perspective (prezentacja PDF)
11.00 Ruprecht von Waldenfels (Universität Regensburg)
The Regensburg Parallel Corpus of Slavonic (prezentacja PDF)
12.00 Christian Wolff (Universität Regensburg)
Collocations, Language Change, and Media Analysis (prezentacja PDF)
13.00 przerwa na lunch
14.00 Aleksander Buczyński (IPI PAN)
Detection of Collocations by Statistical Association Measures (prezentacja PDF)
14.30 Agnieszka Mykowiecka, Anna Kupść, Małgorzata Marciniak (IPI PAN)
Rule-Based Medical Content Extraction and Classification (prezentacja PDF)
15.00 Marcin Woliński (IPI PAN)
Świgra: An Implementation of a Large Grammar of Polish (prezentacja PDF)
15.30 Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
Argument Types for Automatic Valence Extraction (prezentacja PDF)
16.00 Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)
Augmenting a Valence Dictionary of Polish Verbs with Semantic Information (prezentacja PDF)
(wszystkie referaty zostaną wygłoszone w języku angielskim)
24 kwietnia 2006
Agata Savary (Université de Tours)
Badanie podobieństwa i poprawnosci słów i drzew za pomocą automatów skończonych i automatów drzewiastych (prezentacja PowerPoint)
22 maja 2006
Łukasz Degórski (IPI PAN)
Zastosowanie metod statystycznych do ekstrakcji słów kluczowych w kontekście projektu LT4eL (prezentacja PDF)
29 maja 2006 13.30
Czesko-polskie spotkanie korpusowe
12 czerwca 2006
Parsing French: resources, formalisms, parsers
26 czerwca 2006, 12.00
Łukasz Dębowski, Emilia Jarochowska, Marek Wiech (IPI PAN)
Gradacyjna analiza danych korpusowych (prezentacja PDF)
26 czerwca 2006, 13.15
Aleksander Buczyński (IPI PAN)
Propozycja rozszerzenia składni zapytań programu Poliqarp o elementy statystyczne (prezentacja PDF)
11 sierpnia 2006, 10.30 (referat w języku angielskim)
Benoît Sagot (INRIA Rocquencourt / IPI PAN)
Building a morphosyntactic lexicon and a pre-syntactic processing chain for Polish (prezentacja PDF)
11 sierpnia 2006, 13.30 (referat w języku angielskim)
Damir Ćavar (Uniwersytet w Zadarze)
On inducing lexical properties with probabilistic methods
16 października 2006, godz. 12.00
Słownik morfologiczny języka polskiego i jego zastosowanie w korekcie gramatycznej (prezentacja PDF)
23 października 2006
Aleksander Buczyński (IPI PAN)
Zapytania statystyczne w programie Poliqarp
27 listopada 2006
Marcin Woliński (IPI PAN)
Pierwsze próby ekstrakcji ram walencyjnych z Korpusu IPI PAN z użyciem programu Świgra (prezentacja PDF)
18 grudnia 2006, godz. 12.00
Anna Gabińska, Tomasz Maruszewski, Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Bartosz Szymczyk, Bartosz Zalewski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Prace nad polską adaptacją LIWC (programu do psychologicznej analizy tekstu): jak, po co i dlaczego? (prezentacja: część I (PDF), część II (PowerPoint), część III (PowerPoint), część IV (PowerPoint))
5 stycznia 2007 (piątek!), godz. 12.00
Agata Savary (Université de Tours)
MULTIFLEX -- formalizm i program do automatycznej odmiany złożeń
5 marca 2007
Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)
Automatyczna analiza wypisów szpitalnych pacjentów chorych na cukrzycę (prezentacja PDF)
19 marca 2007
Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)
Dobór czasowników do badań przy tworzeniu słownika semantycznego czasowników polskich (prezentacja PDF)
26 marca 2007, godz. 12.00
Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Ograniczenie rozmiaru słownika uniwersalnych kodów gramatykowych (prezentacja PDF oraz dodatek)
16 kwietnia 2007
Workshop Tours-Warszawa
10.00 Denis Maurel (Uniwersytet w Tours)
Prolexbase: a Relational Multilingual Database of Proper Names (prezentacja PDF)
11.00 Béatrice Bouchou (Uniwersytet w Tours)
ISO Standard XML Models of Proper Names (prezentacja PDF)
12.00 przerwa na lunch
13.00 Marcin Woliński (IPI PAN)
The tools for morphological description of Polish developed and used at IPI PAN (prezentacja PDF)
14.00 Agnieszka Mykowiecka, Jakub Piskorski (IPI PAN)
IE Grammars for Person and Institution Names in Polish
(wszystkie referaty w języku angielskim)
23 kwietnia 2007, godz. 12.00
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)
Anotacja dialogów w projekcie LUNA (prezentacja PDF i towrzyszące jej pliki .trs i .wav)
11 czerwca 2007, godz. 12.00
Roland Meyer (Universität Regensburg, Niemcy)
Tagging a historical corpus
15 października 2007
Aleksander Wawer (Stone Center)
Ekstrakcja emocji z tekstu -- przetwarzanie języka naturalnego w kontekście wyborów (prezentacja PDF)
22 października 2007
Łukasz Dębowski i Marcin Woliński (IPI PAN)
Nowe metody ekstrakcji walencji czasowników z tekstów w języku polskim (prezentacja PDF)
29 października 2007
Alistair Kennedy i Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
Disambiguating Hypernym Relations for Roget's Thesaurus (prezentacja PDF)
Saima Aman i Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
Identifying Expressions of Emotion in Text (prezentacja PDF)
5 listopada 2007
Marcin Woliński (IPI PAN)
Model relacyjny fleksji w „Słowniku gramatycznym języka polskiego” (prezentacja PDF)
12 listopada 2007
Krzysztof Marasek i Ryszard Gubrynowicz (PJWSTK)
Budowa bazy dialogów telefonicznej mowy polskiej w ramach projektu EC LUNA (prezentacja PDF)
19 listopada 2007
Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Modelowanie treści sumeryjskich tekstów gospodarczych z epoki Ur III (prezentacja PDF)
22 listopada 2007, czwartek, godz. 13.00, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), sala 022
Olgierd Unold (Politechnika Wrocławska)
Ewolucyjna indukcja gramatyki bezkontekstowej (prezentacja PDF)
26 listopada 2007 (referat w języku angielskim)
Sébastien Hinderer (LORIA, Francja)
Generating models for temporal representations (prezentacja HTML)
3 grudnia 2007, godz. 12.00
Wiktor Dernowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Automatyczne pozyskiwanie relacji semantycznych z korpusu tekstów (prezentacja PowerPoint)
10 grudnia 2007, godz. 09.30, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), sala 304
Warsztaty ratyzbońsko-warszawskie (w języku angielskim)
7 stycznia 2008
Magdalena Derwojedowa, Jadwiga Linde-Usiekniewicz i Magdalena Zawisławska (Uniwersytet Warszawski)
FrameNet po polsku i dla polskiego: projekt RAMKI
14 stycznia 2008
Małgorzata Marciniak i Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)
Ekstrakcja informacji złożonych z tekstów w języku polskim (prezentacja PDF)
21 stycznia 2008
Marek Świdziński (Uniwersytet Warszawski)
Nowa definicja formalna polskiej frazy nominalnej (prezentacja PowerPoint)
25 lutego 2008
Marcin Gołębski (Politechnika Warszawska)
Indukcja reguł gramatyki języka polskiego (prezentacja PDF)
27 lutego 2008, środa, godz. 10.00
TreeLex: słownik walencyjny języka francuskiego
10 marca 2008
Maciej Karpiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Od dźwięków mowy do aktów dialogowych: Wybrane problemy kodowania korpusu multimodalnego
13 października 2008
Schemat kodowania dla korpusów z wieloma poziomami anotacji lingwistycznej zgodny ze standardem TEI (prezentacja PDF)
20 października 2008
Ewa Gwiazdecka (Uniwersytet Warszawski i Paris IV)
Metoda eksploracji kontekstowej na przykładzie ekstrakcji i anotacji semantycznej wydarzeń z korpusów prasowych
3 listopada 2008
Danuta Karwańska (IPI PAN / NKJP i Uniwersytet Warszawski)
Porównanie tagerów dopuszczających niejednoznaczności (na przykładzie tagerów wykorzystanych w Korpusie IPI PAN) (prezentacja PDF)
17 listopada 2008, godz. 10.00
Finite-state cascade system CASSYS and its application to rule-based proper name extraction
17 listopada 2008, godz. 11.00
Recent advances in MULTIFLEX, a morphological generator of multi-word units (prezentacja PDF)
1 grudnia 2008
Piotr Gawrysiak, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński (Politechnika Warszawska)
Metody eksploracji tekstu w procesie budowy i utrzymywania ontologii - platforma TOM
15 grudnia 2008
Rafał Młodzki (IPI PAN / NKJP)
Cechy kontekstu istotne dla ujednoznaczniania sensów słów w języku polskim
5 stycznia 2009
Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Oparta na ontologii eksploracja danych reprezentowanych za pomocą języka naturalnego
16 marca 2009
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Piotr Sikora (IPI PAN)
Budowa komputerowego słownika nazw własnych Warszawy
30 marca 2009
Jakub Waszczuk (IPI PAN)
Conditional Random Fields i ich zastosowanie w anotacji semantycznej dialogów
20 kwietnia 2009
Aleksander Wawer (IPI PAN)
Poszukiwanie optymalnej struktury zasobów leksykalnych dla zadania ekstrakcji sentymentu
4 maja 2009
Alina Wróblewska (IPI PAN)
Międzyjęzykowe rzutowanie struktur F: Indukcja zasobów dla języka polskiego
18 maja 2009, godz. 12.00
Jakub Piskorski (IPI PAN)
Ekstrakcja informacji o zdarzeniach z mediów elektronicznych
1 czerwca 2009
Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Półautomatyczna metoda rozszerzania wordnetu języka polskiego
4 października 2010
Szymon Acedański (Uniwersytet Warszawski i IPI PAN)
PANTERA – Tager Brilla dla języka polskiego
11 października 2010
Jakub Waszczuk, Katarzyna Głowińska, Agata Savary, Adam Przepiórkowski (Narodowy Korpus Języka Polskiego)
Tools and Methodologies for Annotating Syntax and Named Entities in the National Corpus of Polish
25 października 2010
Marcin Woliński (IPI PAN)
Woliński Park Składniowy — raport z frontu robót
8 listopada 2010
Aleksander Wawer (IPI PAN)
Automatyczne tworzenie zasobów sentymentu w języku polskim
29 listopada 2010
Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)
Wykrywanie alternacji schematów i ich rola w procesie tworzenia semantycznego słownika walencyjnego
13 grudnia 2010
Alina Wróblewska (IPI PAN)
Polsko-angielskie przyporządkowania słowne. Metodologia i ewaluacja
3 stycznia 2011, godz. 10:00
Zastosowanie metod statystycznych do zadania ujednoznaczniania struktury zdania w języku polskim
10 stycznia 2011
Janusz S. Bień (Uniwersytet Warszawski)
Dygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW
Włodzimierz Gruszczyński i Maciej Ogrodniczuk (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej i IPI PAN)
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w.
Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)
Przetwarzanie historycznych dokumentów tekstowych w projekcie SYNAT
24 stycznia 2011
Łukasz Kobyliński (IPI PAN)
Nadzorowane metody ujednoznaczniania sensów słów: tworzenie zasobów językowych oraz ewaluacja algorytmów
7 lutego 2011
Aleksander Zabłocki, Bartosz Zaborowski (Uniwersytet Warszawski, IPI PAN)
Skończenie-stanowa optymalizacja parsera Spejd
21 lutego 2011
Aleksander Wawer (IPI PAN)
Konstrukcja metod klasyfikujących w problemie rozpoznawania atrybutów opinii w tekście
7 marca 2011
Agnieszka Patejuk (IPI PAN)
Próba reimplementacji Gramatyki Formalnej Języka Polskiego 2 w Gramatyce Leksykalno-Funkcjonalnej
21 marca 2011
Marek Krótkiewicz, Krystian Wojtkiewicz (Uniwersytet Opolski)
Szkieletowy System Semantycznej Bazy Wiedzy
4 kwietnia 2011, godz. 10:00
Radomir Mastalerz (Uniwersytet Warszawski)
Tager maksimum entropii dla języka polskiego
18 kwietnia 2011
Łukasz Degórski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
Zadania lingwistyczne w projekcie ATLAS ze szczególnym uwzględnieniem lematyzacji grup składniowych
9 maja 2011
Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)
Problemy anotacji tekstów medycznych
23 maja 2011
Operatory metajęzykowe i metatekstowe w eksploracji zasobów internetowych
6 czerwca 2011
Anna Kazantseva, Stan Szpakowicz (University of Ottawa i IPI PAN)
Text Segmentation Using Affinity Propagation (prezentacja)
3 października 2011
Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Gramatyka Kategorialna Języka Polskiego
(prezentacja PDF)
17 października 2011
Alina Wróblewska (IPI PAN)
Schemat anotacji struktur zależnościowych
(prezentacja PDF)
7 listopada 2011
Michał Dramiński (IPI PAN)
Mechanizm budowy streszczeń dokumentów w wyszukiwarce NEKST
21 listopada 2011
Łukasz Kobyliński (IPI PAN)
Metody nadzorowane w ujednoznacznianiu sensów słów korpusu dziedzinowego
(prezentacja PDF)
5 grudnia 2011
Marcin Woliński, Marcin Miłkowski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski, Łukasz Szałkiewicz, Jan Szejko (IPI PAN)
PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny
(prezentacja PDF)
9 stycznia 2012
Piotr Pęzik (Uniwersytet Łódzki)
Polskie korpusy równoległe i zasoby wielojęzyczne w projekcie CESAR
(prezentacja PDF)
23 stycznia 2012
Janusz S. Bień (Uniwersytet Warszawski)
Przeglądarki materiałów leksykograficznych
(prezentacja PDF)
6 lutego 2012
Mateusz Kopeć (IPI PAN)
Rozróżnianie sensów polskich słów za pomocą rozwinięcia metody Leska
(prezentacja PDF)
20 lutego 2012
Aleksandra Wieczorek (Uniwersytet Warszawski i IPI PAN)
Korpus języka polskiej społeczności na Ukrainie i metody jego utworzenia
(prezentacja PDF)
5 marca 2012
Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Magda Zawisławska, Mateusz Kopeć, Agata Savary (IPI PAN)
Wstępna weryfikacja typologii i strategii anotacji koreferencji w tekstach polskich
(prezentacja PDF)
19 marca 2012
Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska)
Automatyczne rozpoznawanie polskich leksykalnych relacji derywacyjno-semantycznych
(prezentacja PDF)
2 kwietnia 2012
Wojciech Jaworski (Uniwersytet Warszawski)
Koordynacja w Kategorialnej Gramatyce Logicznej
(prezentacja PDF)
16 kwietnia 2012
Aleksander Pohl (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Problem ujednoznaczniania sensu w kontekście ekstrakcji relacji semantycznych
(prezentacja PDF)
23 kwietnia 2012
Agnieszka Patejuk (IPI PAN)
Struktura składnikowa w polskiej gramatyce LFG
(prezentacja PDF)
7 maja 2012
Marek Świdziński (Uniwersytet Warszawski i IPI PAN)
O podmiocie-mianowniku form nieosobowych (wszystkich)
(prezentacja PDF)
14 maja 2012
Piotr Kasprzyk (Uniwersytet Warszawski)
Komputer czyta Horacego, czyli rzecz o metryce starożytnej
(prezentacja PDF)
28 maja 2012
Janusz S. Bień (Uniwersytet Warszawski)
Eksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskich
(prezentacja PDF)
11 czerwca 2012
Anna Andrzejczuk, Wojciech Żółtak (IJP PAN, IPI PAN)
Wiktoria – wersja demonstracyjna internetowego słownika onomazjologicznego
(prezentacja PowerPoint)
18 czerwca 2012
Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
Co i kiedy można skoordynować w polskim oraz czy i jak to opisać w LFG
(prezentacja PDF)
1 października 2012
Paweł Marczewski (Uniwersytet Warszawski)
Budowa leksykonu dla gramatyki kategorialnej jezyka polskiego
(prezentacja PDF)
5 listopada 2012
Filip Skwarski (IPI PAN)
Walenty – słownik walencyjny języka polskiego z kontrolą i koordynacją
(prezentacja PDF)
12 listopada 2012
NooJ
26 listopada 2012
Katarzyna Krasnowska (IPI PAN)
Automatyczne wykrywanie błędów w bankach drzew
(prezentacja PDF)
3 grudnia 2012
Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magda Zawisławska (IPI PAN)
Polski Korpus Koreferencyjny – wersja wstępna
(prezentacja PDF)
7 stycznia 2013
Łukasz Kobyliński, Łukasz Szałkiewicz (IPI PAN)
Dążenie do ideału, czyli co można poprawić w NKJP?
(prezentacja PDF)
21 stycznia 2013
Aleksander Wawer (IPI PAN)
Automatyczne wykrywanie fałszywych treści i pomiar abstrakcji w języku
(prezentacja PDF)
11 lutego 2013
Bartosz Zaborowski (IPI PAN)
Konwerter tagsetów TaCo
(prezentacja PDF)
25 lutego 2013
Katarzyna Krasnowska (IPI PAN)
Gramatyka TAG dla języka polskiego
(prezentacja PDF)
4 marca 2013
Kilka słów o SEJF-ie, czyli Słowniku elektronicznym jednostek frazeologicznych
(prezentacja Prezi)
18 marca 2013
Krzysztof Marasek (PJWSTK)
Statystyczne tłumaczenie mowy polskiej – wstępne eksperymenty
8 kwietnia 2013
Alina Wróblewska (IPI PAN)
Tworzenie banku struktur zależnościowych z wykorzystaniem metody rzutowania ważonego
(prezentacja PDF)
18 kwietnia 2013, 14:30
Stefanie Tellex (MIT i Brown University)
Natural Language and Robotics
22 kwietnia 2013
Jakub Waszczuk (IPI PAN)
Tager morfoskładniowy Concraft
(prezentacja PDF)
6 maja 2013
Adam Radziszewski (Politechnika Wrocławska)
Warstwowy tager pamięciowy i kwestia oceny tagerów morfosyntaktycznych
(prezentacja PDF)
20 maja 2013
Bartosz Broda (Politechnika Wrocławska)
Uczenie nienadzorowane w wydobywaniu znaczeń leksykalnych słów
(prezentacja PDF)
3 czerwca 2013, 10:00
Piotr Przybyła (ICS PAS)
RAFAEL – odpowiadanie na pytania w języku polskim
(prezentacja PDF)
7 października 2013, 12:15
Katarzyna Krasnowska, Witold Kieraś (IPI PAN, IJP UW)
Bank częściowo ujednoznacznionych struktur LFG
(prezentacja PDF)
21 października 2013
Dominika Pawlik, Aleksander Zabłocki, Bartosz Zaborowski (IPI PAN)
Wstępna wersja języka zapytań w nowym Poliqarpie
(prezentacja PDF)
4 listopada 2013
Włodzimierz Gruszczyński, Bartosz Broda, Łukasz Dębowski, Bartłomiej Nitoń, Maciej Ogrodniczuk (SWPS, IPI PAN)
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
(prezentacja PDF)
18 listopada 2013
Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)
Znakowanie semantyczne Składnicy jednostkami Słowosieci za pośrednictwem programu Semantikon
(prezentacja PDF)
2 grudnia 2013
Aleksander Wawer (IPI PAN)
O związkach między wyrażeniami i przedmiotami opinii. Korpusy oraz wstępne eksperymenty
(prezentacja PDF)
27 stycznia 2014
Mateusz Kopeć (IPI PAN)
Automatyczne wykrywanie podmiotu zerowego
(prezentacja PDF)
10 lutego 2014
Ruprecht von Waldenfels (Uniwersytet w Bernie i IPI PAN)
A corpus-driven, usage-based approach to cross-Slavic variation using a parallel corpus: aims, tools and first results
(prezentacja PDF)
3 marca 2014
Łukasz Kobyliński (IPI PAN)
PoliTa – multitager morfosyntaktyczny dla języka polskiego
(prezentacja PDF)
17 marca 2014
Alina Wróblewska (IPI PAN)
Automatyczna anotacja banku drzew zależnościowych
(prezentacja PDF)
7 kwietnia 2014
Marcin Woliński (IPI PAN)
Morfeusz Reaktywacja
(prezentacja PDF)
28 kwietnia 2014
Piotr Przybyła i Paweł Teisseyre (IPI PAN)
Analiza wypowiedzi w celu rozpoznawania własności mówcy na przykładzie przemówień sejmowych
(prezentacja PDF)
12 maja 2014
Piotr Pęzik i Bartosz Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
Elementy metod grafowych i kombinatorycznych w badaniach frazeologicznych
(Presentacja PDF)
9 czerwca 2014
Diman Ghazi, Diana Inkpen, Stan Szpakowicz (Uniwersytet w Ottawie)
Prior and contextual emotion of words in sentential context
(prezentacja PDF)
15 września 2014, 12:00
Yaakov HaCohen-Kerner (Jerusalem College of Technology)
Research in Text Classification
20 października 2014
Robert Wołosz (Uniwersytet w Pécsu)
Automatycznie wspomagane badanie struktur czasownikowych
17 listopada 2014, 9:30
Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz, Natalia Kocyba (IPI PAN)
Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty
(prezentacja PowerPoint)
24 listopada 2014
Maciej Ogrodniczuk, Arkadiusz Cacko, Krzysztof Kasianiuk, Mateusz Kopeć, Aleksander Wawer (IPI PAN / Collegium Civitas) Dziś u MO Kura i Miś, czyli o analizie polskich tweetów politycznych
(prezentacja PDF)
1 grudnia 2014
Katarzyna Krasnowska (IPI PAN)
Automatyczne rozstrzyganie problemu podłączenia frazy przyimkowej w języku polskim
(prezentacja PDF)
12 stycznia 2015, 10:15–12:30, Workshop “Quantitative Models of Texts in Natural Language”
Computational Constancy Measures of Texts
Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Hilberg's Hypothesis---Experimental Verification and Theoretical Results
26 stycznia 2015
Piotr Sikora (IPI PAN)
Automatyczne wspomaganie tworzenia słowników jednostek wieloczłonowych
(prezentacja PDF)
23 lutego 2015
Marek Łaziński, Izabela Winiarska-Górska (Uniwersytet Warszawski)
Korpus polsko-rosyjski i Korpus Języka Młodzieży
(prezentacja PowerPoint)
16 marca 2015
Piotr Przybyła (IPI PAN)
Odpowiadanie na pytania z użyciem automatycznie zgromadzonej bazy pojęć
(prezentacja PDF)
27 kwietnia 2015
Anna Nedoluzhko (Uniwersytet Karola w Pradze)
Annotation of textual phenomena in the Prague Dependency Treebank
(prezentacja PDF)
28 kwietnia 2015, 11:00
Anna Nedoluzhko (Uniwersytet Karola w Pradze)
Coreferential expressions in English and Czech
(prezentacja PDF)
30 kwietnia 2015, 11:00
Anna Nedoluzhko (Uniwersytet Karola w Pradze)
Coreference in Czech and cross-lingually – ideas and perspectives
(prezentacja PDF)
11 maja 2015
Zastosowanie Wikipedii w przetwarzaniu języka naturalnego
(prezentacja PDF)
1 czerwca 2015
Dariusz Czerski (ICS PAS)
Przetwarzanie języka naturalnego w wyszukiwarce Nekst
(prezentacja PDF i jeszcze jedna)
8 czerwca 2015
Stylometria: od atrybucji autorskiej do wielkoskalowej analizy tekstu
(prezentacja PDF i prezentacja sieciowa)

Por. także aktualne strony seminarium NLP, oraz strony nt. Lingwistyki komputerowej w Polsce.


Strona główna Zespołu Inżynierii Lingwistycznej.


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Strona utworzona: czwartek, 19 października 2000
Last Modified: Monday, 13 October 2014 (10:33:00)

Strona administrowana przez AP.