wersja polska English Version


ICS PAS

The Linguistic Engineering Group

Natural Language Processing Seminar in the Past (2000-2014)


11 December 2000
Pawel Karnowski (GK ILS, Universität Tübingen, Germany)
Morfologia skonczono-stanowa jezyka polskiego
12 December 2000
Korpus jezyka polskiego PWN
20 December 2000
Agata Savary (Université Paris 7)
Slowniki elektroniczne angielskich slow zlozonych: metody i zastosowania
8 January 2001
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Agnieszka Lenko-Szymanska, Stanislaw Roszkowski, Krzysztof Kredens, Jacek Walinski, Rafal Uzar (PELCRA, Lodz University)
Tworzenie duzych korpusow jezykowych na przykladzie projektu PELCRA
15 January 2001, 12:00
Wieslaw Lubaszewski (Computational Linguistics Group, AGH, Cracow)
Maszynowy slownik fleksyjny jezyka polskiego
15 January 2001, 1:30pm
Robert Wolosz (Faculty of Slavic Philology, University of Pécs, Hungary)
Nowe polskie narzedzia jezykowe
19 February 2001
Akustyczno-fonetyczne podstawy analizy, syntezy i rozpoznawania mowy
26 February 2001
Damir Cavar and Alexander Geyken (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Germany)
Digital Dictionary of the 20th Century German Language
19 March 2001
Komputerowa emulacja kompetencji jezykowej w zakresie jezyka polskiego
2 April 2001
Systemy syntezy mowy
9 April 2001
Sebastian Cichosz, Cezary Dolega, Tomasz Truderung (Neurosoft Sp. z o.o.)
Neurosoft Gram
23 April 2001
Wstepna analiza tekstu w systemie tlumaczenia automatycznego POLENG
21 May 2001
Piotr Pisarek (Computational Linguistics Group, AGH, Cracow)
Analizator morfologiczny dla jezyka polskiego
28 May 2001
Michal Korzycki (Computational Linguistics Group, AGH, Cracow)
Tokenizer tekstu polskiego
11 June 2001
Dariusz Kogut (Warsaw University of Technology and CERN, Switzerland)
Dostep w jezyku naturalnym w systemie wyszukiwania informacji: Projekt TORCH
18 June 2001
Analiza skladniowa jezyka polskiego z wykorzystaniem gramatyk zaleznosciowych
25 June 2001
Jan Daciuk (University of Groningen, the Netherlands)
Komputerowe wspomaganie rozbudowy slownika morfologicznego
16 January 2002
Krzysztof Bogacki (Roman Philology, University of Warsaw) and Katarzyna Glowinska
Tlumaczenie maszynowe w projekcie MATCHPAD
18 January 2002
Rafal Gorski and Beata Chachulska (Instytut Jezyka Polskiego PAN)
Korpus Krakowski. Projekt, historia i plany
25 January 2002
Tomasz Obrebski (Politechnika Poznanska)
Automatyczna analiza skladniowa jezyka polskiego z wykorzystaniem gramatyki zaleznosciowej
15 February 2002
Problem waskiego gardla w korpusowych badaniach leksykalnych
22 February 2002
Agata Savary (Systran)
Metodologia tlumaczenia maszynowego nowej generacji w firmie Systran -- projekt MATCHPAD
15 March 2002
Analizator morfologiczny Morfeusz
22 March 2002
Maciej Karpinski (Adam Mickiewicz University, Poznan)
Intonacyjna baza danych dla jezyka polskiego (PoInt)
29 March 2002
Kompozycyjne podejscie do anafory i referencji na gruncie semantyki dynamicznej
5 April 2002
Prototyp systemu tlumaczenia maszynowego w projekcie KANT
10 May 2002
Metody maszynowego uczenia sie wykorzystywane w tagowaniu
14 June 2002
Tadeusz Piotrowski (Opole University)
Wykorzystanie korpusów w praktyce
25 October 2002
Joanna Rabiega-Wisniewska (University of Warsaw)
Automatyczna analiza i synteza derywacyjna tekstu polskiego
15 November 2002
Krzysztof Jassem (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Demonstracja systemu tlumaczenia automatycznego POLENG
29 November 2002
Beata Trawinski (Universität Tübingen)
Implementacja gramatyk HPSG w systemie TRALE
20 December 2002, 12pm
Cezary Dolega (Neurosoft Sp. z o.o.)
Co w prawie piszczy -- Neurolex
20 December 2002
Javelin: system odpowiadajacy na pytania
10 January 2003
Jakub Piskorski (DFKI)
SProUT - Shallow Processing with Unification and Typed Feature Structures
14 February 2003
Kompozycyjny opis semantyki polskich fraz nominalnych w oparciu o metody semantyki dynamicznej
21 February 2003
Marek Labuzek (Techland and Wroclaw Technical University) and Maciej Piasecki (Wroclaw Technical University)
Zastosowanie metod inzynierii jezyka w konstrukcji systemu MT przy ograniczonych zasobach
7 March 2003
Gramatyka komunikacyjna
11 April 2003
Michal Rudolf (University of Warsaw)
Automatyczna segmentacja tekstu polskiego na wypowiedzenia
30 May 2003
Szymon Jessa (Gdansk Technical University)
Rozumienie jezyka naturalnego w systemie Denise 5
13 June 2003
Modelowanie znaczenia opisow rzeczywistosci i jego wykorzystanie do wspomagania procesu tworzenia dokumentacji w jezyku UML
22 September 2003
Patrick Caudal (Université Paris 7)
A formal treatment of aspectual viewpoint
6 October 2003
Jakub Piskorski (DFKI)
SProUT — Zestaw wielojezycznych narzedzi do konstrukcji systemow ekstrakcji informacji i powierzchniowej analizy lingwistycznej
20 October 2003
O algorytmach grupowania wynikow z wyszukiwarek internetowych i propozycjach ich ulepszenia z wykorzystaniem wiedzy lingwistycznej
24 November 2003
Marek Gajecki (Grupa Lingwistyki Komputerowej, AGH, Krakow)
Automatyczna klasyfikacja rzeczownikow do grup semantycznych na podstawie korpusu tekstow
1 December 2003
Jesse Tseng (Loria, Nancy)
HPSG for French: Implementation of the theory
2 December 2003, 2pm
Logiczne podstawy rozkladu predykatowego tekstu
8 December 2003
Daniéle Godard (CNRS and Université Paris 7, Paris)
French Negative Dependency
12 January 2004 (cancelled)
Gromadzenie oraz dopasowywanie polsko-angielskiego korpusu rownoleglego
26 January 2004
Piotr Fuglewicz (TiP Sp. z o.o.)
Projekt TRUST -- cwiczenie z syntezy technik podstawowych
23 February 2004, 12:15
Agata Savary (Université de Tours)
Projekt PROLEX -- wielojezyczna relacyjna baza danych nazw wlasnych z udzialem jezyka polskiego
15 March 2004, 12:15
Szymon Slodowicz (ZAS, Berlin)
Typology of control and Polish
5 April 2004, 12:15
Constraint-Based Semantics workshop:
Frank Richter (Universität Tübingen)
How to construct a descriptively adequate semantics in a constraint-based grammar formalism
Manfred Sailer (Universität Tübingen)
Local Semantics in HPSG 'Respectively' readings in LRS
19 April 2004, 12:15
Aleksander Buczyński (University of Warsaw)
Statystyczne metody wykrywania kolokacji
10 May 2004, 12:15
O podrzednym mianowniku przyrzeczownikowym
14 June 2004, 12:15
Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
The IPI PAN Corpus (preliminary version)
11 October 2004
Krzysztof Jassem (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Klasyfikacja spójników polskich dla potrzeb przetwarzania komputerowego -- w oparciu m.in. o korpus IPI PAN (PowerPoint presentation)
25 October 2004
Anna Kupść (IPI PAN)
Wykorzystanie technik przetwarzania języka w systemach odpowiedzi na pytania (PowerPoint presentation)
8 November 2004
Łukasz Degórski (Warsaw University)
Wykorzystanie analizy morfologicznej do obsługi korpusów
22 November 2004
Anna Kupść, Małgorzata Marciniak (IPI PAN)
Ekstrakcja informacji z tekstów mammograficznych (PDF presentation)
29 November 2004 (this talk will be delivered in English)
Marianne Desmets (CNRS/Paris X)
French Free Relative Phrases in HPSG
20 December 2004 (these talks will be delivered in English)
12:00 Olivier Bonami (CNRS/Sorbonne-Paris IV)
French Parenthetical Adverbs in HPSG (PDF presentation)
13:00 Ekaterina Ovchinnikova (St. Petersburg State University)
Once more about syntactical and lexical disambiguation (PDF presentation)
14:00 Beata Trawiński (Universität Tübingen)
The Collection of Distributionally Idiosyncratic Items (PDF presentation)
10 January 2005
Magdalena Wolska (Universität des Saarlandes)
Problemy interpretacji języka naturalnego w dialogowym systemie uczącym
31 January 2005
Michał Dramiński and Krzysztof Ciesielski (IPI PAN)
Przetwarzanie dokumentów tekstowych w systemie Beatca
7 March 2005
Nina Suszczańska (Silesian University of Technology, Gliwice)
Zastosowanie GS-modelu języka polskiego w kompleksowej analizie tekstów (PowerPoint presentation)
11 April 2005
Joanna Rączaszek-Leonardi, Bartosz Kruszyński (University of Warsaw)
Wielowymiarowa przestrzeń semantyczna HAL jako narzędzie analizy korpusów języka polskiego (PowerPoint presentation)
18 April 2005
Urszula Truskolaska (University of Warsaw)
Uwikłanie wyrażeń języka formalnego w struktury składniowe języka polskiego w tekstach matematycznych
25 April 2005 (these talks will be delivered in English)
12.00 Claire Gardent (CNRS/Loria, Nancy, France)
Generating and selecting grammatical paraphrases (PDF presentation)
13.00 Jesse Tseng (CNRS/Loria, Nancy, France) and Anna Kupść (ICS PAS and CNRS/Loria, Nancy, France)
An affixal analysis of Polish personal markings in HPSG
6 June 2005 (this talk will be delivered in English)
12.00 Frank Richter (Universität Tübingen)
E-learning in Linguistics: Developing and Teaching "Grammar Formalisms and Parsing"
21 November 2005
Anna Obrębska (University of Łódź)
Zastosowanie gramatyki komunikacyjnej w lingwistyce komputerowej
19 December 2005, 2pm
Marina Sokolova and Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
What we can learn from negotiation texts (PDF presentation)
9 January 2006
Piotr Pęzik (University of Lodz)
Składowanie i przetwarzanie danych językowych w relacyjnej bazie danych - korpus PELCRA i MySQL (PowerPoint presentation)
17 March 2006, 9:30, in English
Jesse Tseng (CNRS/Loria, Nancy)
Generating French with the LKB (PDF presentation)
20 March 2006, 12:00, in English
Claire Gardent (CNRS/Loria, Nancy)
Extracting subcategorisation information from Maurice Gross' grammar lexicon (PDF presentation)
10 April 2006
Maciej Ogrodniczuk (Department of Fomal Linguistics, Faculty of Modern Languages, Warsaw University)
Zmiany w gramatyce Świdzińskiego w kontekście weryfikacji korpusu wypowiedników
19 April 2006, Wednesday
A workshop on valence, collocations and corpora:
10:00 Roland Meyer (Universität Regensburg)
Argument Structure from a Diachronic Corpus-based Perspective (PDF presentation)
11:00 Ruprecht von Waldenfels (Universität Regensburg)
The Regensburg Parallel Corpus of Slavonic (PDF presentation)
12:00 Christian Wolff (Universität Regensburg)
Collocations, Language Change, and Media Analysis (PDF presentation)
13:00 lunch break
14:00 Aleksander Buczyński (IPI PAN)
Detection of Collocations by Statistical Association Measures (PDF presentation)
14:30 Agnieszka Mykowiecka, Anna Kupść, Małgorzata Marciniak (IPI PAN)
Rule-Based Medical Content Extraction and Classification (PDF presentation)
15:00 Marcin Woliński (IPI PAN)
Świgra: An Implementation of a Large Grammar of Polish (PDF presentation)
15:30 Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
Argument Types for Automatic Valence Extraction (PDF presentation)
16:00 Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)
Augmenting a Valence Dictionary of Polish Verbs with Semantic Information (PDF presentation)
(all talks will be delivered in English)
24 April 2006
Agata Savary (Université de Tours)
Badanie podobieństwa i poprawnosci słów i drzew za pomocą automatów skończonych i automatów drzewiastych (PowerPoint presentation)
22 May 2006
Łukasz Degórski (IPI PAN)
Zastosowanie metod statystycznych do ekstrakcji słów kluczowych w kontekście projektu LT4eL (PDF presentation)
29 May 2006 13:30
A Czech-Polish Corpus Meeting
12 June 2006
Parsing French: resources, formalisms, parsers
26 June 2006, 12:00
Łukasz Dębowski, Emilia Jarochowska, Marek Wiech (IPI PAN)
Gradacyjna analiza danych korpusowych (PDF presentation)
26 June 2006, 13:15
Aleksander Buczyński (IPI PAN)
Propozycja rozszerzenia składni zapytań programu Poliqarp o elementy statystyczne (PDF presentation)
11 August 2006, 10:30, in English
Benoît Sagot (INRIA Rocquencourt / IPI PAN)
Building a morphosyntactic lexicon and a pre-syntactic processing chain for Polish (PDF presentation)
11 August 2006, 13:30, in English
Damir Ćavar (University of Zadar, Croatia)
On inducing lexical properties with probabilistic methods
16 October 2006, 12:00
Słownik morfologiczny języka polskiego i jego zastosowanie w korekcie gramatycznej (PDF presentation)
23 October 2006
Aleksander Buczyński (ICS PAS)
Zapytania statystyczne w programie Poliqarp
27 November 2006
Marcin Woliński (ICS PAS)
Pierwsze próby ekstrakcji ram walencyjnych z Korpusu IPI PAN z użyciem programu Świgra (PDF presentation)
18 December 2006, 12:00
Anna Gabińska, Tomasz Maruszewski, Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Bartosz Szymczyk, Bartosz Zalewski (Warsaw School of Social Psychology)
Prace nad polską adaptacją LIWC (programu do psychologicznej analizy tekstu): jak, po co i dlaczego? (presentation: part I (PDF), part II (PowerPoint), part III (PowerPoint), part IV (PowerPoint))
5 January 2007 (Friday!), 12:00
Agata Savary (Université de Tours)
MULTIFLEX -- formalizm i program do automatycznej odmiany złożeń
5 March 2007
Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka (ICS PAS)
Automatyczna analiza wypisów szpitalnych pacjentów chorych na cukrzycę (PDF presentation)
19 March 2007
Elżbieta Hajnicz (ICS PAS)
Dobór czasowników do badań przy tworzeniu słownika semantycznego czasowników polskich (PDF presentation)
26 March 2007, 12:00
Łukasz Dębowski (ICS PAS)
Ograniczenie rozmiaru słownika uniwersalnych kodów gramatykowych (PDF presentation and an additional sheet)
16 April 2007
Tours-Warsaw Workshop
10:00 Denis Maurel (Université de Tours)
Prolexbase: a Relational Multilingual Database of Proper Names (PDF presentation)
11:00 Béatrice Bouchou (Université de Tours)
ISO Standard XML Models of Proper Names (PDF presentation)
12:00 lunch break
13:00 Marcin Woliński (ICS PAS)
The tools for morphological description of Polish developed and used at IPI PAN (PDF presentation)
14:00 Agnieszka Mykowiecka, Jakub Piskorski (ICS PAS)
IE Grammars for Person and Institution Names in Polish
(all talks in English)
23 April 2007, 12:00
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka (ICS PAS)
Anotacja dialogów w projekcie LUNA (PDF presentation and accompanying .trs and .wav files)
11 June 2007, 12:00
Roland Meyer (Universität Regensburg, Germany)
Tagging a historical corpus
15 October 2007
Aleksander Wawer (Stone Center)
Ekstrakcja emocji z tekstu -- przetwarzanie języka naturalnego w kontekście wyborów (PDF presentation)
22 October 2007
Łukasz Dębowski i Marcin Woliński (IPI PAN)
Nowe metody ekstrakcji walencji czasowników z tekstów w języku polskim (PDF presentation)
29 October 2007
Alistair Kennedy and Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
Disambiguating Hypernym Relations for Roget's Thesaurus (PDF presentation)
Saima Aman and Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
Identifying Expressions of Emotion in Text (PDF presentation)
5 November 2007
Marcin Woliński (IPI PAN)
Model relacyjny fleksji w „Słowniku gramatycznym języka polskiego” (PDF presentation)
12 November 2007
Krzysztof Marasek and Ryszard Gubrynowicz (PJWSTK)
Budowa bazy dialogów telefonicznej mowy polskiej w ramach projektu EC LUNA (PDF presentation)
19 November 2007
Wojciech Jaworski (Warsaw University)
Modelowanie treści sumeryjskich tekstów gospodarczych z epoki Ur III (PDF presentation)
22 November 2007, Thursday, 1pm, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), room 022
Olgierd Unold (Politechnika Wrocławska)
Ewolucyjna indukcja gramatyki bezkontekstowej (PDF presentation)
26 November 2007 (in English)
Sébastien Hinderer (LORIA, France)
Generating models for temporal representations (HTML presentation)
3 December 2007, 12:00
Wiktor Dernowicz (Jagiellonian University in Cracow)
Automatyczne pozyskiwanie relacji semantycznych z korpusu tekstów (PowerPoint presentation)
10 December 2007, 09:30, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), room 304
Regensburg-Warsaw Workshop (in English)
7 January 2008
Magdalena Derwojedowa, Jadwiga Linde-Usiekniewicz and Magdalena Zawisławska (Warsaw University)
FrameNet po polsku i dla polskiego: projekt RAMKI
14 January 2008
Małgorzata Marciniak and Agnieszka Mykowiecka (IPI PAN)
Ekstrakcja informacji złożonych z tekstów w języku polskim (PDF presentation)
21 January 2008
Marek Świdziński (Warsaw University)
Nowa definicja formalna polskiej frazy nominalnej (PowerPoint presentation)
25 February 2008
Marcin Gołębski (Warsaw University of Technology)
Indukcja reguł gramatyki języka polskiego (PDF presentation)
27 February 2008, Wednesday, 10:00
Anna Kupść (Université Bordeaux 3 and IPI PAN)
TreeLex: slownik walencyjny jezyka francuskiego
10 March 2008
Maciej Karpiński (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Od dźwięków mowy do aktów dialogowych: Wybrane problemy kodowania korpusu multimodalnego
13 October 2008
Szymon Bemowski (ICS PAS / NKJP and University of Warsaw)
Schemat kodowania dla korpusów z wieloma poziomami anotacji lingwistycznej zgodny ze standardem TEI (PDF presentation)
20 October 2008
Ewa Gwiazdecka (University of Warsaw and Paris IV)
Metoda eksploracji kontekstowej na przykładzie ekstrakcji i anotacji semantycznej wydarzeń z korpusów prasowych
3 November 2008
Danuta Karwańska (ICS PAS / NKJP and University of Warsaw)
Porównanie tagerów dopuszczających niejednoznaczności (na przykładzie tagerów wykorzystanych w Korpusie IPI PAN) (PDF presentation)
17 November 2008, 10:00
Finite-state cascade system CASSYS and its application to rule-based proper name extraction
17 November 2008, 11:00
Recent advances in MULTIFLEX, a morphological generator of multi-word units (PDF presentation)
1 December 2008
Piotr Gawrysiak, Grzegorz Protaziuk, Henryk Rybiński (Warsaw University of Technology)
Metody eksploracji tekstu w procesie budowy i utrzymywania ontologii - platforma TOM
15 December 2008
Rafał Młodzki (ICS PAS / NKJP)
Cechy kontekstu istotne dla ujednoznaczniania sensów słów w języku polskim
5 January 2009
Wojciech Jaworski (University of Warsaw)
Oparta na ontologii eksploracja danych reprezentowanych za pomocą języka naturalnego
16 March 2009
Joanna Rabiega-Wiśniewska, Piotr Sikora (ICS PAS)
Budowa komputerowego słownika nazw własnych Warszawy
30 March 2009
Jakub Waszczuk (ICS PAS)
Conditional Random Fields i ich zastosowanie w anotacji semantycznej dialogów
20 April 2009
Aleksander Wawer (ICS PAS)
Poszukiwanie optymalnej struktury zasobów leksykalnych dla zadania ekstrakcji sentymentu
4 May 2009
Alina Wróblewska (ICS PAS)
Cross-Lingual Projection of LFG-F-Structures: Resource Induction for Polish
18 May 2009, 12:00
Jakub Piskorski (ICS PAS)
Ekstrakcja informacji o zdarzeniach z mediów elektronicznych
1 June 2009
Półautomatyczna metoda rozszerzania wordnetu języka polskiego
4 October 2010
Szymon Acedański (University of Warsaw and ICS PAS)
PANTERA – Tager Brilla dla języka polskiego
11 October 2010
Jakub Waszczuk, Katarzyna Głowińska, Agata Savary, Adam Przepiórkowski (National Corpus of Polish)
Tools and Methodologies for Annotating Syntax and Named Entities in the National Corpus of Polish
25 October 2010
Marcin Woliński (ICS PAS)
Woliński Park Składniowy — raport z frontu robót
8 November 2010
Aleksander Wawer (ICS PAS)
Automatyczne tworzenie zasobów sentymentu w języku polskim
29 November 2010
Elżbieta Hajnicz (ICS PAS)
Wykrywanie alternacji schematów i ich rola w procesie tworzenia semantycznego słownika walencyjnego
13 December 2010
Alina Wróblewska (ICS PAS)
Polsko-angielskie przyporządkowania słowne. Metodologia i ewaluacja
3 January 2011, 10:00
Adam Slaski (ICS PAS and University of Warsaw)
Zastosowanie metod statystycznych do zadania ujednoznaczniania struktury zdania w języku polskim
10 January 2011
Janusz S. Bień (University of Warsaw)
Dygitalizacja słowników historycznych w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW
Włodzimierz Gruszczyński i Maciej Ogrodniczuk (Warsaw School of Social Sciences and Humanities and ICS PAS)
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII w.
Agnieszka Mykowiecka (ICS PAS)
Przetwarzanie historycznych dokumentów tekstowych w projekcie SYNAT
24 January 2011
Łukasz Kobyliński (ICS PAS)
Nadzorowane metody ujednoznaczniania sensów słów: tworzenie zasobów językowych oraz ewaluacja algorytmów
7 February 2011
Aleksander Zabłocki, Bartosz Zaborowski (University of Warsaw, ICS PAS)
Skończenie-stanowa optymalizacja parsera Spejd
21 February 2011
Aleksander Wawer (ICS PAS)
Konstrukcja metod klasyfikujących w problemie rozpoznawania atrybutów opinii w tekście
7 March 2011
Agnieszka Patejuk (ICS PAS)
Próba reimplementacji Gramatyki Formalnej Języka Polskiego 2 w Gramatyce Leksykalno-Funkcjonalnej
21 March 2011
Marek Krótkiewicz, Krystian Wojtkiewicz (Opole University)
Szkieletowy System Semantycznej Bazy Wiedzy
4 April 2011, 10:00
Radomir Mastalerz (University of Warsaw)
Tager maksimum entropii dla języka polskiego
18 April 2011
Łukasz Degórski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski (ICS PAS)
Zadania lingwistyczne w projekcie ATLAS ze szczególnym uwzględnieniem lematyzacji grup składniowych
9 May 2011
Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka (ICS PAS)
Problemy anotacji tekstów medycznych
23 May 2011
Operatory metajęzykowe i metatekstowe w eksploracji zasobów internetowych
6 June 2011
Anna Kazantseva, Stan Szpakowicz (University of Ottawa and ICS PAS)
Text Segmentation Using Affinity Propagation (slides)
3 October 2011
Wojciech Jaworski (University of Warsaw)
Gramatyka Kategorialna Języka Polskiego
(PDF presentation)
17 October 2011
Alina Wróblewska (ICS PAS)
Schemat anotacji struktur zależnościowych
(PDF presentation)
7 November 2011
Michał Dramiński (ICS PAS)
Mechanizm budowy streszczeń dokumentów w wyszukiwarce NEKST
21 November 2011
Łukasz Kobyliński (ICS PAS)
Metody nadzorowane w ujednoznacznianiu sensów słów korpusu dziedzinowego
(PDF presentation)
5 December 2011
Marcin Woliński, Marcin Miłkowski, Maciej Ogrodniczuk, Adam Przepiórkowski, Łukasz Szałkiewicz, Jan Szejko (ICS PAS)
PoliMorf — otwarty słownik morfologiczny
(PDF presentation)
9 January 2012
Piotr Pęzik (University of Łódź)
Polskie korpusy równoległe i zasoby wielojęzyczne w projekcie CESAR
(PDF presentation)
23 January 2012
Janusz S. Bień (University of Warsaw)
Przeglądarki materiałów leksykograficznych
(PDF presentation)
6 February 2012
Mateusz Kopeć (ICS PAS)
Rozróżnianie sensów polskich słów za pomocą rozwinięcia metody Leska
(PDF presentation)
20 February 2012
Aleksandra Wieczorek (University of Warsaw and ICS PAS)
Korpus języka polskiej społeczności na Ukrainie i metody jego utworzenia
(PDF presentation)
5 March 2012
Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Magda Zawisławska, Mateusz Kopeć, Agata Savary (ICS PAS)
Wstępna weryfikacja typologii i strategii anotacji koreferencji w tekstach polskich
(PDF presentation)
19 March 2012
Automatyczne rozpoznawanie polskich leksykalnych relacji derywacyjno-semantycznych
(PDF presentation)
2 April 2012
Wojciech Jaworski (University of Warsaw)
Koordynacja w Kategorialnej Gramatyce Logicznej
(PDF presentation)
16 April 2012
Problem ujednoznaczniania sensu w kontekście ekstrakcji relacji semantycznych
(PDF presentation)
23 April 2012
Agnieszka Patejuk (ICS PAS)
Struktura składnikowa w polskiej gramatyce LFG
(PDF presentation)
7 May 2012
Marek Świdziński (University of Warsaw and ICS PAS)
O podmiocie-mianowniku form nieosobowych (wszystkich)
(PDF presentation)
14 May 2012
Piotr Kasprzyk (University of Warsaw)
Komputer czyta Horacego, czyli rzecz o metryce starożytnej
(PDF presentation)
28 May 2012
Janusz S. Bień (University of Warsaw)
Eksperymentalne korpusy dawnych tekstów polskich
(PDF presentation)
11 June 2012
Anna Andrzejczuk, Wojciech Żółtak (IPL PAS, ICS PAS)
Wiktoria – wersja demonstracyjna internetowego słownika onomazjologicznego
(PowerPoint presentation)
18 June 2012
Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski (ICS PAS)
Co i kiedy można skoordynować w polskim oraz czy i jak to opisać w LFG
(PDF presentation)
1 October 2012
Paweł Marczewski (University of Warsaw)
Budowa leksykonu dla gramatyki kategorialnej jezyka polskiego
(PDF presentation)
5 November 2012
Filip Skwarski (ICS PAS)
Walenty – słownik walencyjny języka polskiego z kontrolą i koordynacją
(PDF presentation)
12 November 2012
NooJ
26 November 2012
Katarzyna Krasnowska (ICS PAS)
Automatyczne wykrywanie błędów w bankach drzew
(PDF presentation)
3 December 2012
Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magda Zawisławska (ICS PAS)
Polski Korpus Koreferencyjny – wersja wstępna
(PDF presentation)
7 January 2013
Łukasz Kobyliński, Łukasz Szałkiewicz (ICS PAS)
Dążenie do ideału, czyli co można poprawić w NKJP?
(PDF presentation)
21 January 2013
Aleksander Wawer (ICS PAS)
Automatyczne wykrywanie fałszywych treści i pomiar abstrakcji w języku
(PDF presentation)
11 February 2013
Bartosz Zaborowski (ICS PAS)
Konwerter tagsetów TaCo
(PDF presentation)
25 February 2013
Katarzyna Krasnowska (ICS PAS)
Gramatyka TAG dla języka polskiego
(PDF presentation)
4 March 2013
Kilka słów o SEJF-ie, czyli Słowniku elektronicznym jednostek frazeologicznych
(Prezi presentation)
18 March 2013
Krzysztof Marasek (PJWSTK)
Statystyczne tłumaczenie mowy polskiej – wstępne eksperymenty
8 April 2013
Alina Wróblewska (ICS PAS)
Tworzenie banku struktur zależnościowych z wykorzystaniem metody rzutowania ważonego
(PDF presentation)
18 April 2013, 14:30
Stefanie Tellex (MIT and Brown University)
Natural Language and Robotics
22 April 2013
Jakub Waszczuk (ICS PAS)
Tager morfoskładniowy Concraft
(PDF presentation)
6 May 2013
Adam Radziszewski (Wrocław University of Technology)
Warstwowy tager pamięciowy i kwestia oceny tagerów morfosyntaktycznych
(PDF presentation)
20 May 2013
Uczenie nienadzorowane w wydobywaniu znaczeń leksykalnych słów
(PDF presentation)
3 June 2013, 10:00
Piotr Przybyła (ICS PAS)
RAFAEL – odpowiadanie na pytania w języku polskim
(PDF presentation)
7 October 2013, 12:15
Katarzyna Krasnowska, Witold Kieraś (ICS PAS, IPL UW)
Bank częściowo ujednoznacznionych struktur LFG
(PDF presentation)
21 October 2013
Dominika Pawlik, Aleksander Zabłocki, Bartosz Zaborowski (ICS PAS)
Wstępna wersja języka zapytań w nowym Poliqarpie
(PDF presentation)
4 November 2013
Włodzimierz Gruszczyński, Bartosz Broda, Łukasz Dębowski, Bartłomiej Nitoń, Maciej Ogrodniczuk (SWPS, ICS PAS)
Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
(PDF presentation)
18 November 2013
Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz (ICS PAS)
Znakowanie semantyczne Składnicy jednostkami Słowosieci za pośrednictwem programu Semantikon
(PDF presentation)
2 December 2013
Aleksander Wawer (ICS PAS)
O związkach między wyrażeniami i przedmiotami opinii. Korpusy oraz wstępne eksperymenty
(PDF presentation)
27 January 2014
Mateusz Kopeć (ICS PAS)
Automatyczne wykrywanie podmiotu zerowego
(PDF presentation)
10 February 2014
Ruprecht von Waldenfels (Universität Bern and ICS PAS)
A corpus-driven, usage-based approach to cross-Slavic variation using a parallel corpus: aims, tools and first results
(PDF presentation)
3 March 2014
Łukasz Kobyliński (ICS PAS)
PoliTa – multitager morfosyntaktyczny dla języka polskiego
(PDF presentation)
17 March 2014
Alina Wróblewska (ICS PAS)
Automatyczna anotacja banku drzew zależnościowych
(PDF presentation)
7 April 2014
Marcin Woliński (ICS PAS)
Morfeusz Reaktywacja
(PDF presentation)
28 April 2014
Piotr Przybyła and Paweł Teisseyre (ICS PAS)
Analiza wypowiedzi w celu rozpoznawania własności mówcy na przykładzie przemówień sejmowych
(PDF presentation)
12 May 2014
Piotr Pęzik and Bartosz Zieliński (University of Łódź)
Elementy metod grafowych i kombinatorycznych w badaniach frazeologicznych
(PDF presentation)
9 June 2014
Diman Ghazi, Diana Inkpen, Stan Szpakowicz (University of Ottawa)
Prior and contextual emotion of words in sentential context
(PDF presentation)
15 September 2014, 12:00
Yaakov HaCohen-Kerner (Jerusalem College of Technology)
Research in Text Classification
20 October 2014
Robert Wołosz (University of Pécs)
Automatycznie wspomagane badanie struktur czasownikowych
17 November 2014, 9:30
Anna Andrzejczuk, Elżbieta Hajnicz, Natalia Kocyba (ICS PAS)
Projekt systemu ram semantycznych w słowniku Walenty
(PowerPoint presentation)
24 November 2014
Maciej Ogrodniczuk, Arkadiusz Cacko, Krzysztof Kasianiuk, Mateusz Kopeć, Aleksander Wawer (ICS PAS / Collegium Civitas)
Dziś u MO Kura i Miś, czyli o analizie polskich tweetów politycznych
(PDF presentation)
1 December 2014
Katarzyna Krasnowska (ICS PAS)
Automatyczne rozstrzyganie problemu podłączenia frazy przyimkowej w języku polskim
(PDF presentation)
12 January 2015, 10:00–12:15, Workshop “Quantitative Models of Texts in Natural Language”
Computational Constancy Measures of Texts
Łukasz Dębowski (ICS PAS)
Hilberg's Hypothesis---Experimental Verification and Theoretical Results
26 January 2015
Piotr Sikora (ICS PAS)
Automatyczne wspomaganie tworzenia słowników jednostek wieloczłonowych
(PDF presentation)
23 February 2015
Marek Łaziński, Izabela Winiarska-Górska (University of Warsaw)
Korpus polsko-rosyjski i Korpus Języka Młodzieży
(PowerPoint presentation)
16 March 2015
Piotr Przybyła (ICS PAS)
Odpowiadanie na pytania z użyciem automatycznie zgromadzonej bazy pojęć
(PDF presentation)
27 April 2015
Anna Nedoluzhko (Charles University in Prague)
Annotation of textual phenomena in the Prague Dependency Treebank
(PDF presentation)
28 April 2015, 11:00
Anna Nedoluzhko (Charles University in Prague)
Coreferential expressions in English and Czech
(PDF presentation)
30 April 2015, 11:00
Anna Nedoluzhko (Charles University in Prague)
Coreference in Czech and cross-lingually – ideas and perspectives
(PDF presentation)
11 May 2015
Zastosowanie Wikipedii w przetwarzaniu języka naturalnego
(PDF presentation)
1 June 2015
Dariusz Czerski (ICS PAS)
Przetwarzanie języka naturalnego w wyszukiwarce Nekst
(PDF presentation and another one)
8 June 2015
Stylometria: od atrybucji autorskiej do wielkoskalowej analizy tekstu
(PDF presentation and web presentation)

See also the current NLP seminar pages, and the Computational Linguistics in Poland homepage.


Back to the homepage of the Linguistic Engineering Group.


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Creation Date: Thursday, October 19, 2000
Last Modified: Monday, 13 October 2014 (10:33:09)

Maintained by AP.